Skip to main content

Erosie

Erosie kan omschreven worden als het uitspoelen van materiaal door een medium zoals water of wind. Dit verschijnsel is op grote schaal waarneembaar in landschappen maar vindt ook op kleine schaal plaats en nemen we waar als slijtage. Dit kan het gevolg zijn van corrosie of abrasieve media welke geleidelijk materiaal afnemen van het product. Ook in de industrie komt erosieve slijtage van (machine)onderdelen voor.
Erosie ontstaat ten gevolge van een stroom van gas of vloeistof die deeltjes met zich meevoert en die met een kracht over een oppervlak strijkt of er op inslaat. Als de hoek van inslag kleiner is dan ongeveer 45 graden, is de mechanische actie vergelijkbaar met abrasie. Is de hoek van inslag groter dan 45 graden, dan ontstaat er voornamelijk vermoeiingsslijtage en wordt de taaiheid de meest belangrijke eigenschap. De mate van erosie is dus sterk afhankelijk van de soort en grootte van de meegevoerde deeltjes en de hoek waaronder het materiaal wordt getroffen. In onderstaande tabel zijn aanwijzingen gegeven welke opspuitmaterialen onder bepaalde bedrijfsomstandigheden gekozen kunnen worden. De meeste daarvan zijn alleen in poeder verkrijgbaar. Wanneer de eisen in verband met de toepassing zijn vastgelegd en het meest geschikte type opspuitmateriaal is gekozen, dan volgt de keuze voor het spuitproces.

Voor al uw vragen over het herstellen of voorkomen van erosie, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch via 073 532 2981

Wilt u in contact komen met ons of heeft u vragen en/of opmerkingen? Wij helpen u graag!